Vi trycker på det mesta, framförallt på goda relationer